Παραμυθούπολη – Κάστρο
Παγοδρόμιο
Παγοτσουλήθρα
Καρουζέλ
Παιδικό τρενάκι
Bungee Τραμπολίνο Mega
Τραμπολίνο
Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα
Ποδοκίνητα Αυτοκίνητα Off Road
Γυροσκόπειο
Φουσκωτό Παιχνίδι Sticky Wall
Αγορά Χριστουγεννιάτικη
Παιχνίδια Διάφορα
Τρενάκι Τουριστικό
Μουσική Σκηνή
Κεντρικό Ταμείο